به پایان رسید

مهلت ثبت نام دوره دوم مسابقه کتاب خوانی کتاب برگ زندگی به پایان رسید .

فرایند اجرای آزمون از ۲۰ آذر ۱۳۹۶ تا ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶ می باشد .

از شکیبایی شما سپاس گزاریم .